HC Vranov BULLS

NÁBOR DETÍ

ROZHODUJETE SA, KAM ZAPÍSAŤ VÁŠHO BUDÚCEHO PRVÁČIKA DO ŠKOLY?

Ponúkame možnosť zápisu do športovej hokejovej triedy. Pre prvých 15 hokejistov máme pripravenú hokejku🏒 ako darček.

Prepojenie pohybu a vzdelania je pre nás dôležité a preto ako hokejový klub v spolupráci so ZŠ Bernolákova opäť otvárame športovú triedu so zameraním na ľadový hokej🏒🥅.

Čo ponúkame?
 • tréningy vedené profesionálnymi trénermi
 • rozvoj všeobecnej pohybovej prípravy
 • zapožičanie hokejovej výstroje
 • pozitívny prístup
 • nové priateľstvá

Čo prináša hokej?

 • buduje sebadôveru – hokej pomáha rozvíjať pozitívny prístup, sebaobraz a sebaúctu
 • rozvíja vytrvalosť – každý občas zakopne, ale hokejisti sa vždy postavia na nohy
 • rozvíja sociálne zručnosti – úspešnosť na ľade aj mimo neho si vyžaduje spoluprácu, tímovú prácu a rešpekt
 • vytvára nové priateľstvá – nič nevytvára nové priateľstvá rýchlejšie, ako mládežnícky hokej
 • buduje duševnú čulosť – rozhodovanie, stratégia, koncentrácia

Aby dieťa školského veku dokázalo sústredene a pokojne sedieť v školskej lavici dostatočne dlhý čas, potrebuje aj rovnako dlhý čas na pohyb. V súčasnosti sa pohyb stáva stále zriedkavejšou súčasťou každodenného života detí. Pohyb je však výživou pre mozog a na to, aby dieťa vo vývine napredovalo čo najlepšie, je potrebné umožniť mu jeho dostatok.

Kontakt na trénerov: 0948494374, 0911230316, e-mail: hcbulls@hcbulls.sk, cvengros@hcbulls.sk
HC Vranov BULLS

REGISTRÁCIA NA HOKEJ A KRASO

  Držanie hokejky (len pre hokej)

  Vaše osobné údaje budú použité na spracovanie registrácie.

  • info
  • hcbulls@hcbulls.sk
  • +421 918 989 838
  • Adresa
  • HC Bulls Vranov,
  • Mlynská 1346,
  • Vranov nad Topľou, 093 01

  CREA:THINK studios © 2022. All Rights Reserved.