HC Vranov BULLS

NÁBOR DETÍ

ROZHODUJETE SA, KAM ZAPÍSAŤ VÁŠHO BUDÚCEHO PRVÁČIKA DO ŠKOLY?

Ponúkame možnosť zápisu do športovej hokejovej triedy. Pre prvých 15 hokejistov máme pripravenú hokejku? ako darček.

Prepojenie pohybu a vzdelania je pre nás dôležité a preto ako hokejový klub v spolupráci so ZŠ Bernolákova opäť otvárame športovú triedu so zameraním na ľadový hokej??.

Čo ponúkame?
 • tréningy vedené profesionálnymi trénermi
 • rozvoj všeobecnej pohybovej prípravy
 • zapožičanie hokejovej výstroje
 • pozitívny prístup
 • nové priateľstvá

Čo prináša hokej?

 • buduje sebadôveru – hokej pomáha rozvíjať pozitívny prístup, sebaobraz a sebaúctu
 • rozvíja vytrvalosť – každý občas zakopne, ale hokejisti sa vždy postavia na nohy
 • rozvíja sociálne zručnosti – úspešnosť na ľade aj mimo neho si vyžaduje spoluprácu, tímovú prácu a rešpekt
 • vytvára nové priateľstvá – nič nevytvára nové priateľstvá rýchlejšie, ako mládežnícky hokej
 • buduje duševnú čulosť – rozhodovanie, stratégia, koncentrácia

Aby dieťa školského veku dokázalo sústredene a pokojne sedieť v školskej lavici dostatočne dlhý čas, potrebuje aj rovnako dlhý čas na pohyb. V súčasnosti sa pohyb stáva stále zriedkavejšou súčasťou každodenného života detí. Pohyb je však výživou pre mozog a na to, aby dieťa vo vývine napredovalo čo najlepšie, je potrebné umožniť mu jeho dostatok.

Kontakt na trénerov: 0948494374, 0911230316, e-mail: hcbulls@hcbulls.sk, cvengros@hcbulls.sk
HC Vranov BULLS

REGISTRÁCIA NA HOKEJ A KRASO

  Držanie hokejky (len pre hokej)

  Vaše osobné údaje budú použité na spracovanie registrácie.

  • info
  • hcbulls@hcbulls.sk
  • +421 918 989 838
  • Adresa
  • HC Bulls Vranov,
  • Mlynská 1346,
  • Vranov nad Topľou, 093 01

  CREA:THINK studios © 2024. All Rights Reserved.