HC BULLS

STD ARÉNA

Prevádzka nového areálu zimného štadióna vo Vranove nad Topľou – STD ARÉNA – bude zahájená v priebehu decembra 2016.

Začatím prevádzky Areálu zimného štadióna vo Vranove nad Topľou sa výrazne zlepšila ponuka kvalitných ľadových plôch v okolí. Prevádzka areálu zimného štadióna bude svojim zameraním otvorená potrebám verejnosti, športovcom a návštevníkom regiónu počas celého roka.

Plocha je zastrešená, vybavená najmodernejšou technológiou výroby ľadu. Ponuka ľadovej plochy s vysokým štandardom kvality služieb budú môcť využiť všetci priaznivci ľadu – organizovanej skupiny, občania i návštevníci mesta Vranov nad Topľou a okolia.

CENNÍK

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

 • Poplatok za verejné korčuľovanie 2 € s DPH/osoba
 • Poplatok za verejné korčuľovanie hokejka, puk 3 € s DPH/osoba

Počas sviatkov a školských prázdnin korčuľovanie pre verejnosť podľa rozpisu ľadovej plochy. Korčuľovanie pre verejnosť mimo sviatkov a školských prázdnin v čase podľa rozpisu ľadovej plochy.

BRÚSENIE KORČÚĽ

 • 2 € /používané korčule
 • 4 € /nové korčule

Brúsenie korčúľ vykonávajú ľadári denne v čase prevádzky podľa rozpisu ľadovej plochy.

PRENÁJOM ĽADOVEJ PLOCHY

 • Skupiny: Pondelok-Nedeľa 180 € s DPH/1 hodina
 • Školy: 120 € s DPH/1 hodina

Komercia: zrušenie komercie nahlásiť 7 dní vopred, v prípade neohlásenia pokuta vo výške 40 €. Tel: 0918 989 838, 0918 989 767. Väčší počet hodín prenájmu ľadovej plochy po dohode na tel. čísle: 0907 516 065. Prenájom ľadovej plochy zabezpečuje spoločnosť DEJ Invest s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov n.T.

POKYNY

Pokyny pre návštevníkov zimného štadióna v STD Aréna počas verejného korčuľovania

1. Korčuľovanie na ľade je na vlastnú zodpovednosť návštevník

2. Vstup na ľadovú plochu je povolený len v korčuliach

3. Samostatne na ľadovú plochu môžu vstupovať len osoby od 6 rokov

4. Na ľadovú plochu nie je povolený vstup osobám:

 • chorým
 • pod vplyvom alkoholu
 • pod vplyvom omamných a psychotropných látok

5. Korčuľujúci je povinný riadiť sa pokynmi dozorcu

6. Pravidlá korčuľovania:

 • počas verejného korčuľovania dodržiavať prikázaný smer korčuľovania
 • pri každom začatí verejného korčuľovania je určený smer proti smeru hodinových ručičiek
 • zmeny smeru korčuľovania sa vykonávajú na pokyn dozorcu
 • pri nerešpektovaní prevádzkového poriadku, prípadne pokynov dozorcu, môžu byť
 • osoby vykázané z ľadovej plochy
 • prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné úrazy ani za odložené veci

7. Na ľadovej ploche je zakázané:

 • naháňať sa
 • podrážať ostatných korčuľujúcich
 • korčuľovať proti určenému smeru
 • hádzať sneh
 • skákať cez mantinel
 • sedieť na mantineli
 • jesť a piť
 • používať hokejku, puk, loptičku
 • znečisťovať ľadovú plochu
 • vstup na ľadovú plochu počas úpravy ľadu
 • ohrozovať bezpečnosť ostatných návštevníkov a poškodzovať zariadenie štadióna

8. Dodržiavajte poriadok a čistotu

9. Pri plnom obsadení klziska je prevádzkovateľ oprávnený klzisko uzatvoriť a prerušiť vstup dovtedy, pokiaľ sa plocha klziska neuvoľní

10. Návštevníci sú povinní dodržiavať prevádzkovú dobu a pri ukončení korčuliarskeho bloku  opustiť ľadovú plochu po upozornení dozorcom

11. Nie je povolené zdržiavať sa na ľadovej ploche mimo prevádzkovej doby.

Počas sviatkov a školských prázdnin korčuľovanie pre verejnosť podľa rozpisu.

Korčuľovanie pre verejnosť v čase podľa rozpisu ľadovej plochy.

Brúsenie korčúľ: denne v čase prevádzky podľa rozpisu ľadovej plochy

Cena: 2 €
Nové korčule:4 €

 • info
 • hcbulls@hcbulls.sk
 • +421 918 989 838
 • Adresa
 • HC Bulls Vranov,
 • Mlynská 1346,
 • Vranov nad Topľou, 093 01

CREA:THINK studios © 2024. All Rights Reserved.