HC Vranov BULLS

„Vranovskí Býci“

Hokejový klub HC Vranov BULLS „Vranovskí Býci“ vznikol v roku 2016 na rozvoj hokejovej mládeže vo Vranove nad Topľou.

CIEĽ

Cestou k úspechu je zabezpečiť komplexnú výchovu mládeže. Za týchto podmienok si môže dovoliť hrať hokej viac detí a vylepšiť súčasný stav v slovenskom hokeji

Hokej je najobľúbenejší kolektívny šport v Slovenskej republike. Bohužiaľ, vzhľadom k jeho nákladnosti a pretláčanie, si tento šport nemôže dovoliť väčšina detí a rodičov. V športe je všeobecne veľký úpadok a my s tým niečo chceme robiť.

Našou prioritou je podpora talentovaných jedincov zo širokej športovej oblasti od útleho veku, ktorí majú o svoj športový rast predovšetkým vlastný záujem. Jedná sa o celoročnú spoluprácu vhodne doplňujúcu „klubové povinnosti“ bez konfliktu.

Hokej je špeciálne zameraný na mladých hráčov hneď od začiatku ich hokejového vývoja, tak, aby získali čo najlepšie návyky pre svoj hokejový rast.

Ponúkame komplexnú starostlivosť v najrýchlejšom tímovom športe na svete.

U nás môžete očakávať pozitívny prístup trénerov s dlhoročnými profesionálnymi skúsenosťami, našou snahou je, aby sa každý hráč cítil dobre, zbavil sa strachu z chýb, ktorých sa všetci zákonite v priebehu učenia nových zručností dopúšťame

Trpezlivá práca s každým. Našou snahou je vytvoriť v jej priebehu dostatok času a priestoru na učenie sa novým hokejovým schopnostiam, ich opakovanie a zdokonaľovanie. Iba tak môže každý získať a následne rozvíjať správne pohybové a herné návyky, ktoré mu neskôr umožní jeho ďalší hokejový rast

Odovzdávanie najnovších poznatkov a použitie efektívnych metód tréningu z celého sveta, svojím individuálnym prístupom sa snažíme u chlapcov aj dievčat o čo najväčšie posilnenie sebadôvery. Tým, že každému pomôžeme uvedomiť si svoje prednosti a spoznať svoje nedostatky mu umožníme, aby mohol sám svoje prednosti ďalej rozvíjať a svoje nedostatky postupne odstraňovať.

Samozrejmosťou je potom plné rešpektovanie vekovej a výkonnostnej úrovne každého hráča, podrobne sa zoznámite s našim individuálnym tréningovým procesom a môžete tak niektoré veci rozvíjať aj Vy mimo tréningový proces v domácich podmienkach

Pre zlepšenie hokejového rastu chceme organizovať v spolupráci s hokejovými klubmi minihokejové turnaje.

Pre deti budeme pripravovať rôzne aktivity ako športové, tak zábavné. Tieto aktivity pre deti sú veľmi prínosné. Rozvíja ich pohybové a vedomostné obzory. Zlepšuje sa súdržnosť kolektívu pre deti a rodičov.

ČO MAJÚ MAŤ DETI SO SEBOU?

Na prvý tréning na ľade stačí priniesť hokejové korčule, zimné rukavice, čiapku, alebo hokejovú prilbu (prilba na lyže, bicykel). prípadne hokejku. V priebehu niekoľkých týždňov vás vybavíme hokejovým oblečením.

Najdôležitejšie pre zdravie detí, je helma a rukavice. Nemáte korčule a helmu, je možné si ich u nás zapožičať. V prípade záujmu o zapožičanie, nás kontaktujte vopred na telefóne 0918 989 838. Ďalej je dôležité pre deti v priebehu tréningu dodržiavať pitný režim. Odporúčame vlažné pitie, ktoré si musia deti doniesť so sebou na striedačku.

  • info
  • hcbulls@hcbulls.sk
  • +421 918 989 838
  • Adresa
  • HC Bulls Vranov,
  • Mlynská 1346,
  • Vranov nad Topľou, 093 01

© Copyright 2024 | CREA:THINK STUDIO