Koncept fungovania HC BULLS

VÝCHOVNÝ PROCES

PRÍPRAVKA (0 – 2. TRIEDA)

 • Zaistiť dostatočný počet hráčov pre každú vekovú kategóriu (min. 30 hráčov) pomocou náborovej či výberovej činnosti
 • Orientovať sa nielen na samotné mesto Vranov nad Topľou, ale aj na jeho okolie
 • Prípravu zamerať na všestranný rozvoj hráča, nielen po stránke fyzickej, ale aj po stránke vzdelávacej
 • Zamerať sa na pohybové schopnosti v rámci športových hier
 • Dať priestor všetkým hráčom bez ohľadu na ich osobné výsledky
 • Zúčastňovať sa turnajov a súťaží
 • Spolupracovať s trénermi žiackych družstiev

ŽIACKE KATEGÓRIE (3. – 4. a 5. – 8. TRIEDA)

 • Zaistiť bezproblémový prechod do novej vekovej kategórie
 • Klásť dôraz na vzdelanie a výchovu bez rozdielu od aktuálnych výsledkov v tabuľkách
 • Dať priestor čo najväčšiemu počtu hráčov v súťažiach
 • Pracovať pomocou najmodernejších a najefektívnejších metód v rámci tréningovej činnosti
 • Zabezpečiť kvalitnú športovú prípravu na prechod do vyššej kategórie
 • Rešpektovať individuálny a vekový rozdiel medzi hráčmi

VYŠŠIE KATEGÓRIE (DORAST, JUNIORI)

 • Kvalitne pripraviť hráčov, s predpokladmi ďalšieho rastu, na vyššiu hráčsku úroveň
 • Zaistiť rozvoj všeobecnej i špecifickej kondície (najvyššia úroveň korčuľovania, vysoké nároky na herné schopnosti jednotlivca v zápasoch, maximálne súťažné zaťaženie)
 • Motivovať hráčov k najlepším výsledkom a učiť ich vyrovnať sa s prípadnou prehrou či neúspechom
 • Klásť dôraz na individuálnu prípravu, správnu výživu a regeneráciu
 • Prvé skúsenosti s vrcholovým hokejom (reprezentácia, súťaže)

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA

Spolupráca na báze vzdelávania – Základná škola, Bernolákova ulica 1061, Vranov nad Topľou

 • info
 • hcbulls@hcbulls.sk
 • +421 918 989 838
 • Adresa
 • HC Bulls Vranov,
 • Mlynská 1346,
 • Vranov nad Topľou, 093 01

© Copyright 2024 | CREA:THINK STUDIO