HC BULLS

STANOVISKO TRÉNERSKEJ RADY

STANOVISKO KLUBU KU KOMERČNÝM KEMPOM A TRÉNINGOM MIMO HC BULLS

Komerčné kempy či tréningy mimo klub sa nesmú prekrývať s akciami HC BULLS – tréningové jednotky, zápasy, turnaje. V prípade nerešpektovania tohto stanoviska nebude hráč, na základe rozhodnutia trénera, nominovaný k zápasom alebo turnajom.

STANOVISKO KLUBU K OSPRAVEDLNENIAM PO CHOROBE

V prípade ochorenia hráča presahujúceho jeden deň je nutné pred tréningovou jednotkou dodať trénerovi mužstva potvrdenie o schopnosti vykonávať činnosť ľadového hokeja. Potvrdenie musí byť zhotovené lekárom alebo rodičom. V prípade, že nebude táto podmienka splnená, hráčovi nebude umožnené nastúpiť na tréning, zápas či turnaj.

  • info
  • hcbulls@hcbulls.sk
  • +421 918 989 838
  • Adresa
  • HC Bulls Vranov,
  • Mlynská 1346,
  • Vranov nad Topľou, 093 01

CREA:THINK studios © 2024. All Rights Reserved.