HC BULLS

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA

Pravidlá správania trénerov a rodičov hráčov žiackych tímov

Hokejovému klubu HC BULLS veľmi záleží na dobrých vzťahoch medzi rodičmi, hráči, trénermi a vedením klubu. Správne fungovanie vzťahov medzi všetkými sa však musia riadiť určitými pravidlami, aby sme nakoniec dospeli k hlavnému cieľu našej práce – výchove dobrých hokejistov ako po stránke hráčskej, tak charakterovej a získavanie dobrých výsledkov pre HC BULLS. Nižšie nájdete niekoľko stručných informácií o tom, aké sú práva, ale zároveň povinnosti všetkých, ktorí sú súčasťou veľkej HC BULLS hokejovej rodiny.

TRÉNERI:

 • Organizujú a vedú tréningový proces pridelených družstiev.
 • Spolupracujú s ostatnými trénermi mládežníckych družstiev, podľa možností sledujú ich prípravu i stretnutia.
 • Sledujú študijné výsledky hráčov a udržujú kontakt s rodičmi.
 • Vedú pridelené družstvo pri stretnutiach, určujú zostavu a nasadzovanie hráčov. Iba tréner je oprávnený udeľovať záväzné pokyny technickému vedúcemu svojho družstva a jeho hráčom.
 • Kontrolujú súpisky, registrácie a lekárske prehliadky členov svojho tímu a zodpovedajú za správnosť uvedených údajov.
 • Dbajú o zdravie a fyzickú kondíciu členov svojho družstva, vedú ich k dodržiavaniu životosprávy, výživy, hygieny, regenerácii, rehabilitácie a športovej etiky.
 • Pracujú na zdokonaľovaní tréningových metód a sú príkladom pre svojich hráčov.
 • Hokejové základne nerozlišujú posty hráčov, hráči odohrajú približne rovnaký počet stretnutí bez ohľadu na ich momentálnu výkonnosť a výsledok stretnutia, pri stretnutiach sa družstvá nedopĺňajú hráčmi z iných tímov, ak to nie je nevyhnutné.

RODIČIA:

 • Dávajú prednosť dlhodobému a zdravému športovému vývoju dieťaťa pred vlastnými ambíciami.
 • Nenútia deti do športových výkonov proti ich vôli. Deti by mali športovať pre svoje vlastné potešenie, hra je určená pre nich, nie pre rodičov.
 • Svoje dieťa pochvália za jeho športové úsilie a vždy vyzdvihnú, čo sa mu pri pobyte na ľade podarilo.
 • Umožnia svojim deťom robiť aj iné aktivity, veľmi dôležitá je kompenzácia a regenerácia, zvlášť psychická.
 • Kladú dôraz na správnu životosprávu detí, nechajú riadne doliečiť zranenia, choroby i drobné prechladnutia.
 • Pri stretnutiach deťom fandia a aktívne ich povzbudzujú. Ak chcú aby deti hrali ako tím, musia rodičia vystupovať aj ako tím.
 • Zdôrazňujú vplyv poctivého tréningu na následný výkon dieťaťa pri zápase.
 • Neprehliada a neospravedlňujú prehrešky dieťaťa, nezasahujú do odborných vecí a neuprednostňujú vlastné dieťa.
 • Trénerovi dôverujú, deťom nedávajú pokyny v rozpore s pokynmi trénera a neznižujú jeho autoritu. Môžu dostať informácie o výkonnosti, správaní, prístupu, nie prečo ten či onen hráč hrá alebo nie.
 • Nikdy nezasahujú do činnosti trénera pri tréningu a zápase. Nevstupujú do priestoru striedačkách, nevynucuje si zaradenie svojho dieťaťa do zostavy.
 • Nestoja pri mantineli a nevolajú k sebe hráča na radu, nepokrikuje na rozhodcov.
 • info
 • hcbulls@hcbulls.sk
 • +421 918 989 838
 • Adresa
 • HC Bulls Vranov,
 • Mlynská 1346,
 • Vranov nad Topľou, 093 01

© Copyright 2024 | CREA:THINK STUDIO