HC BULLS

PRÍSPEVKY ŽIAKOV

Informácia o spôsobe úhrady príspevkov na rozvoj telesnej aktivity a športovej výkonnosti v krasokorčuľovaní

Príspevky na rozvoj telesnej aktivity a športovej výkonnosti v krasokorčuľovaní sa týkajú obdobia

od 01. septembra bežného roka do  31. mája nasledujúceho roka

Mesačná výška príspevku je 5 EUR/krasokorčuliar a týka sa nasledovných skupín žiakov:

Ø  od 1.ročníka ZŠ, ktoré sú zaradené v klube a  nastupujú v súťaži SP.

Príspevky prosíme uhrádzať bezhotovostne na účet nášho občianskeho združenia, a to najneskôr do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Z dôvodu neúčasti na aktivitách sa príspevok nevracia.

č. účtu: IBAN: SK17 7500 0000 0040 2624 8192

variabilný symbol: mesiacrok (napr.92018)

Dôležité: do poznámky prosím uvádzať: Meno a priezvisko dieťaťa

  • info
  • hcbulls@hcbulls.sk
  • +421 918 989 838
  • Adresa
  • HC Bulls Vranov,
  • Mlynská 1346,
  • Vranov nad Topľou, 093 01

CREA:THINK studios © 2020. All Rights Reserved.