HC BULLS

PRÍSPEVKY ŽIAKOV

Informácia o spôsobe úhrady príspevkov na rozvoj telesnej aktivity

a športovej výkonnosti v krasokorčuľovaní

 

Príspevky na rozvoj telesnej aktivity a športovej výkonnosti v krasokorčuľovaní pre sezónu 2021/2022:

 • od 1. ročníka ZŠ, ktoré sú zaradené v klube – výška príspevku 100 EUR sezóna/krasokorčuliar

(v prípade, ak má žiak v klube súrodenca/ov je príspevok mladšieho súrodenca znížený o 50 % sezóna/žiak-súrodenec)

Úhradu príspevkov je možné zrealizovať bezhotovostným prevodom na číslo účtu:

IBAN: SK17 7500 0000 0040 2624 8192

dvoma spôsobmi:

 • jednorázovo (100 EUR) za celú sezónu, obdobie úhrady: do 30.11.2021

(variabilný symbol 2022)

 • v dvoch splátkach nasledovne:
 1. splátka (50 EUR) obdobie úhrady: od 1.9.2021 do 30.11.2021 (variabilný symbol 21)
 2. splátka (50 EUR) obdobie úhrady: od 1.2.2022 do 30.4.2022 (variabilný symbol 22)

 

Pri platbe uvádzať správny variabilný symbol

!!! Dôležité: do poznámky pri úhrade prosíme uvádzať: Meno a priezvisko žiaka !!!

 

 • z dôvodu neúčasti na aktivitách klubu nie je nárok na vrátenie príspevku

 

 • zníženie príspevku na mladšieho súrodenca o 50 % platí pre hokejový aj krasokorčuliarky klub
 • info
 • hcbulls@hcbulls.sk
 • +421 918 989 838
 • Adresa
 • HC Bulls Vranov,
 • Mlynská 1346,
 • Vranov nad Topľou, 093 01

CREA:THINK studios © 2022. All Rights Reserved.