2.roč. – U8

P. Meno a priezvisko
1. Marek Janoško
2. Matej Olčák
3. Marco Mascuch
4. Tobias Babinčák
5. Matej Haňo
6. Viktor Kóňa
7. Peter Dzurko
8. Ján Litecký
9. Tobias Szabo
10. Michal Vacel
11. Adam Tóth
12. Lubomír Kožejak
13. Čalfa Adam František
14. Cyril Berta
15. Simona Capcarová
16. Nikolaj Pohlod
17. Teodor Parimucha
18. Martin Gič
19. Alex Vargovič
20.
21.
22.
23.
24.