Informácia o klube

Názov:   HC Bulls Vranov

Logo klubu:      vranov_bulls_logo

Adresa: Mlynská 1346 Vranov  nad Topľou 093 01

Štatút:  občianske združenie

Rok vzniku:  2016

Predseda klubu: Jirka Zeman  +421 907 516 065

Číslo klubu SZĽH:

IČO: 50 078 275

E-mail:  hcbulls@hcbulls.sk

Web:  www.hcbulls.sk

Tel. kontakt: +421 918 989 838

Farby Klubu: modrá, žltá, biela

Štadión:   STD ARÉNA     HC Bulls    ul.B. Němcovej  Vranov  nad Topľou 093 01

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka a.s.

IBAN: SK13 7500 0000 0040 2376 8459