Cenník

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

  • Poplatok za verejné korčuľovanie 2 € s DPH/osoba
  • Poplatok za verejné korčuľovanie hokejka, puk 3 € s DPH/osoba

POZOR!!! Sleduj rozpis ľadovej plochy!!!!

Počas sviatkov a školských prázdnin korčuľovanie pre verejnosť podľa rozpisu ľadovej plochy. Korčuľovanie pre verejnosť mimo sviatkov a školských prázdnin v čase podľa rozpisu ľadovej plochy.

 

PRENÁJOM ĽADOVEJ PLOCHY

  • Pondelok-Nedeľa 120 € s DPH/hodina

  Komercia: zrušenie komercie nahlásiť 7 dní vopred, v prípade neohlásenia pokuta vo výške 40 €.

Tel: 0918 989 838, 0918 989 767

 

Väčší počet hodín prenájmu ľadovej plochy po dohode na tel. čísle: 0907 516 065

 

BRÚSENIE KORČÚĽ poplatky:

  • 2 € /používané korčule
  • 4 € /nové korčule

Brúsenie  korčúľ vykonávajú ľadári denne v čase prevádzky podľa rozpisu ľadovej plochy.

 

    

 

 

     

   

 

 

Prenájom ľadovej plochy zabezpečuje spoločnosť DEJ Invest s.r.o., Mlynská 1346, 093 01 Vranov n.T.