Cenník

Verejné korčuľovanie

Príspevok na verejnoprospešný účel

Dospelý:  1€

Deti:         1€

 POZOR!!!
!!! sleduj rozpis ľadovej plochy !!!

Počas sviatkov a školských prázdnin korčuľovanie pre verejnosť podľa rozpisu ľadovej plochy.

 Korčuľovanie pre verejnosť mimo sviatkov a školských prázdnin v čase podľa rozpisu ľadovej plochy.

 Brúsenie korčúľ: denne v čase prevádzky podľa rozpisu ľadovej plochy,

                              brúsenie korčúľ vykonávajú ľadári.

 Cena: 2€

Nové korčule: 4€