Aréna

hala_foto_02 hala_foto_14 hala_foto_12 hala_foto_06

Prevádzka nového areálu zimného štadióna vo Vranove nad Topľou – STD ARÉNA – bude zahájená v priebehu decembra 2016.

Začatím prevádzky Areálu zimného štadióna vo Vranove nad Topľou sa výrazne zlepšila ponuka kvalitných ľadových plôch v okolí. Prevádzka areálu zimného štadióna bude svojim zameraním otvorená potrebám verejnosti, športovcom a návštevníkom regiónu počas celého roka.

Plocha je zastrešená, vybavená najmodernejšou technológiou výroby ľadu. Ponuka ľadovej plochy s vysokým štandardom kvality služieb budú môcť využiť všetci priaznivci ľadu – organizovanej skupiny, občania i návštevníci mesta Vranov nad Topľou a okolia.